Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (2024)

G DATA academy

De G DATA academy biedt bedrijven van elke omvang state-of-the-art trainingen & uitgebreide kennis over het onderwerp cyberveiligheid.

De G DATA academy biedt bedrijven van elke omvang state-of-the-art trainingen & uitgebreide kennis over het onderwerp cyberveiligheid. Op ons interactieve platform leren medewerkers in boeiende online cursussen hoe zij zichzelf en bedrijven kunnen beschermen tegen aanvallen in het dagelijkse digitale leven. Toegankelijk vanaf elke locatie, gevarieerd en eenvoudig te integreren.

 • GRATIS TESTEN
Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (1)

MEER CYBERVEILIGHEID
MET GEMAK

Webgebaseerde trainings met alles wat uw team moet weten over digitale veiligheid

Lessen van 10 tot 15 minuten - om tijdens de dagelijkse werkroutine tussendoor te voltooien

Gevarieerde formats zoals video's, quizzen en kleine spelletjes, zodat de nieuwe kennis stevig verankerd wordt

WAT MAAKT ONZE SECURITY AWARENESS TRAININGS
ZO SPECIAAL

Onze online training is flexibeler dan elke in-person training. Met security awareness trainings en phishing-tests leren uw medewerkers dat zelfs een onschuldig ogende link gevaarlijk kan zijn en waarom goede wachtwoorden belangrijk zijn tegen cyberaanvallen.

Hands-on

Onze security awareness-trainingen maken uw team bewust van de onderwerpen IT-beveiliging en gegevensbescherming. Uw medewerkers trainen op hun eigen computers of mobiele apparaten met behulp van hands-on taken en voorbeelden.

Rapporten

Volg precies hoe de training het beveiligingsbewustzijn vergroot. Maak in twee klikken een rapport over de training van uw personeel om u te helpen bij de voorbereiding op de ISO 27001-certificering.

Phishing-test

Phishing-simulaties leren uw team om gevaarlijke fraudepogingen onmiddellijk te herkennen. Als u dat wilt, kunnen wij nep phishing e-mails rechtstreeks naar uw inboxen sturen om medewerkers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te trainen.

Starterkit

De juiste motivatie is cruciaal: breng uw team in de stemming voor awareness trainings met onze starterkit bestaande uit posters, wallpapers en e-mailsjablonen. Zo laat u zien dat het hele bedrijf meedoet.

Eenvoudig beheer

Bespaar IT-tijd op installatie en onderhoud. Wij leveren u het Learning Management System (LMS) in onze cloud. U krijgt er gewoon toegang toe via de browser en kunt meteen aan de slag.

Customised service

Indien gewenst ondersteunen wij u met de aansluiting op uw systemen, bijvoorbeeld de Active Directory. Ons support team is 24/7 beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op wanneer u maar wilt.

 • TEST NU GRATIS

MEMBERSHIPS & AWARDS

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (3)

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (4)

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (5)

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (6)

DE ONDERWERPEN IN EEN OOGOPSLAG

Wij bekijken cybersecurity vanuit alle invalshoeken, zodat uw team voorbereid is op alle mogelijke IT-beveiligingsdreigingen. In 36 cursussen scherpen we de waarneming van gevaren aan en trainen we correct handelen op een manier die geschikt is voor dagelijks gebruik. Enkele onderwerpen waarin we uw medewerkers via internet trainen zijn:

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (7) Gegevensbescherming & GDPR

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (8) Malware & Ransomware

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (9) Phishing & gegevensdiefstal

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (10) Correct gebruik van wachtwoorden

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (11) Social engineering

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (12) Mobiel en op afstand werken

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (13) Security by Design

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (14) Security awareness voor managers

GRATIS PROEFVERSIE

DIDACTISCH GOED DOORDACHT

Goede IT-securitytrainingen zorgen ervoor dat de leerinhoud op lange termijn verankerd wordt in de hoofden van uw medewerkers. Ze zorgen ervoor dat ze de maatregelen niet alleen kennen, maar ook regelmatig toepassen in hun dagelijkse werk. Dat is precies onze aanpak.

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (15)

Optimale leertrajecten

Onze e-learning specialisten hebben voor u het beste leertraject ontwikkeld. Zodat uw medewerkers precies die informatie krijgen die ze moeten begrijpen en toepassen.

Storytelling

Door middel van gamification wekken onze interactieve e-learning cursussen het spelinstinct en de aandacht van uw team. Plezier tijdens het doorlopen van de cursussen versterkt de inhoud.

Spelenderwijs trainen

Door middel van gamification wekken onze interactieve e-learning cursussen het spelinstinct en de aandacht van uw team. Plezier tijdens het doorlopen van de cursussen versterkt de inhoud.

Blijvend succes

Ons concept biedt een mix van opleiding en regelmatige opfrissing. Zodat uw medewerkers blijvend onthouden wat ze hebben geleerd.Our concept offers a mixture of training and regular refreshers. So that your employees constantly remember what they have learned.

Compliant

Onze cursussen voldoen aan de eisen voor personeelsbewustzijn en -training zoals bepaald in de GDPR. Ze vergroten ook het inzicht in informatiebeveiliging - een ideale voorwaarde voor ISO 27001-certificering.

ZIE HOE
HET CYBERSECURITY-BEWUSTZIJN
TOENEEMT

Met het rapportageoverzicht hebt u alle KPI's in één oogopslag:

 • Testresultaten die data protection officers kunnen gebruiken om te voldoen aan verificatieverplichtingen.
 • Percentage gestarte, bewerkte en afgeronde cursussen: zie in welke onderwerpen uw medewerkers vooral goed zijn.
 • Informatie over security awareness in uw bedrijf.

HOE U
SECURITY AWARENESS TRAININGS
IN UW BEDRIJF KUNT GEBRUIKEN

Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent - onze awareness training is de booster voor een veilige toekomst.

Leerplatform & inhoud

Ons complete pakket geeft u direct toegang tot het platform. De trainingen kunnen via individuele logins snel & eenvoudig toegankelijk worden gemaakt voor alle medewerkers.

Alle cursussen. Onmiddellijk beschikbaar op ons platform.

Whitelabel-oplossing

U en uw team krijgen volledige toegang tot onze content en de voorgeconfigureerde leeromgeving. Wij ontwerpen het platform graag volgens uw specificaties in de look & feel van uw bedrijf.

Voorgeconfigureerde leeromgeving, ontworpen volgens uw specificaties.

Toegang tot inhoud via SCORM

U beschikt al over een Learning Management Systeem? Geweldig! Integreer onze leerinhoud eenvoudig in uw bestaande systeem met behulp van een SCORM-pakket.

Met SCORM naar meer knowhow - eenvoudige integratie in uw bestaande LMS.

 • GRATIS TESTEN

Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (17)

Phishing-simulatie versterkt de security awareness

Met onze phishing-simulatie kunt u nagaan hoe gevoelig uw medewerkers zijn voor echte phishing-aanvallen. We sturen nep phishing emails rechtstreeks naar de mailboxen van uw team.

  • Brede dekking van phishing-scenario's en psychologische trucs
  • Onze simulaties zijn gebaseerd op G DATA's informatie over bedreigingen en red-teamingervaring - elke e-mail is gebaseerd op echte gevallen
  • Na elke campagne sturen wij u een compact rapport, inclusief risicobeoordeling en concrete aanbevelingen voor actie

  Elke identificeerbare phishing-e-mail vermindert het risico op succesvolle aanvallen op uw bedrijf. Maak uw team op lange termijn bewuster van phishing-aanvallen en de tactieken van cybercriminelen. Verhoog uw veiligheid.

  De focus van hackers verschuift steeds meer naar de zwakste schakel in de keten van cyberverdediging: de persoon die voor het scherm zit. Precies daar helpen awareness trainings door uw medewerkers voor te lichten over phishing en andere cyberaanvallen. Met deze kennis hebben aanvallers geen schijn van kans meer.

  SECURITY AWARENESS IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN BEDRIJFSBEVEILIGING. AARZEL NIET LANGER! NEEM CONTACT MET ONS OP.

  VRIJBLIJVENDE AANVRAAG

  Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (18)

  EEN STERKE PARTNER VOOR UW IT-BEVEILIGING

  Wij bieden al 35 jaar beveiliging in de digitale wereld - met AI-technologieën, endpointbescherming, penetratietests en incidentrespons creëren wij oplossingen voor bedreigingsgerichte beveiligingstechnologieën en -diensten.

  Op de G DATA Campus in Bochum analyseren en onderzoeken we met meer dan 500 medewerkers huidige en toekomstige bedreigingen. Daardoor profiteert u van actuele cursusinhoud, want wij herkennen acute cyberdreigingen en passen de onderwerpen aan. Op basis hiervan zullen uw medewerkers zelfs nieuwe tactieken van cybercriminelen herkennen en deze met succes afweren.

  Ons platform met meer dan 35 cursussen, rapporten, opstarthulp en ondersteuning maakt uw team klaar voor IT-beveiliging. Met elke security awareness training wordt de bescherming van uw IT-systemen sterker.

  Security Awareness Training: Effectieve e-Learning (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Rob Wisoky

  Last Updated:

  Views: 6360

  Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rob Wisoky

  Birthday: 1994-09-30

  Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

  Phone: +97313824072371

  Job: Education Orchestrator

  Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

  Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.