Security Awareness Training | Awaretrain (2024)

 • Security awareness
 • Training

Versterk je verdediging tegen digitale dreigingen

In onze snel veranderende digitale wereld staat de veiligheid van je organisatie centraal. Het aantal cyberdreigingen groeit voortdurend en de gevolgen van een beveiligingsinbreuk kunnen gigantisch zijn. Het is daarom van essentieel belang om medewerkers op te leiden in cybersecurity.

Dit alles start bij security awareness training. Ofwel: mensen bewust maken van de digitale dreigingen die op de loer liggen. Bij Awaretrain begrijpen we dat de juiste training het verschil kan maken tussen een succesvolle verdediging en een kostbare cyberaanval.

Start met security awareness training

Security Awareness Training | Awaretrain (1)

Vertrouwd door onze opdrachtgevers

Security Awareness Training | Awaretrain (2)Security Awareness Training | Awaretrain (3)Security Awareness Training | Awaretrain (4)Security Awareness Training | Awaretrain (5)Security Awareness Training | Awaretrain (6)Security Awareness Training | Awaretrain (7)Security Awareness Training | Awaretrain (9)Security Awareness Training | Awaretrain (10)Security Awareness Training | Awaretrain (11)Security Awareness Training | Awaretrain (13)Security Awareness Training | Awaretrain (14)Security Awareness Training | Awaretrain (15)

De uitdaging van cyberdreigingen

Cyberdreigingen worden steeds geavanceerder en cybercriminelen steeds slimmer. Hackers en andere indringers zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, financiële middelen en bedrijfsreputatie. Enkele veelvoorkomende cyberdreigingen zijn:

 • Phishingaanvallen: aanvallers proberen gevoelige informatie te verkrijgen via valse e-mails, berichten, telefoontjes of websites. Dit noemen we phishing.
 • Malware: schadelijke software kan zich verspreiden via verschillende kanalen en systemen en gegevens beschadigen.
 • Ransomware: aanvallers versleutelen de gegevens en eisen losgeld voor de ontsleuteling ervan.
 • Datalekken: inbreuken waarbij persoonlijke of bedrijfsinformatie wordt gelekt of gestolen, kunnen ernstige financiële en juridische gevolgen hebben.

Verreweg de meeste cyberincidenten ontstaan door phishing. Het herkennen van phishing in de praktijk is dus essentieel om aanvallen af te weren. De medewerkers binnen een organisatie zijn daarin de eerste linie in de verdediging. Een phishing awareness training helpt hierbij.

Security Awareness Training | Awaretrain (16)

Onze aanpak voor security awareness training

Bij Awaretrain begrijpen we dat effectieve security awareness training begint bij het herkennen van risico’s en gevaren. Ons security awareness trainings- en phishingplatform is gebaseerd op de volgende principes.

Security Awareness Training | Awaretrain (17)

Relevante inhoud

Onze cursussen zijn actueel en behandelen de nieuwste dreigingen en technologieën. We richten ons op praktische vaardigheden die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Onze interactieve trainingscontent is verkrijgbaar in 9 verschillende talen.

Security Awareness Training | Awaretrain (18)

Real-life leren

Wij geloven in leren in de praktijk. Maak gebruik van een nulmeting om vast te stellen hoe kwetsbaar je organisatie nu eigenlijk is tegen digitale dreigingen. Via het platform kan je phishingsimulaties naar je collega’s sturen. Ook bevatten onze trainingen oefeningen om phishing en andere dreigingen te leren herkennen.

Security Awareness Training | Awaretrain (19)

E-learnings

Soms is zelfstudie prettig. Met onze e-learnings geef je jouw collega’s handvatten om dieperin de wereld van informatie- en cyberveiligheid te duiken. Met onze trainingscontent leren jouw collega’s hoe zij zich wapenen tegen dreigingen zoals phishing en social engineering.

Natuurlijk komen relevante thema’s zoals sterke wachtwoorden, het beveiligen van het inlogproces met MFA en password managers, veilig omgaan met mobiele devices en hoe de AVG-wetgeving van invloed is op de dagelijkse werkzaamheden ook aan bod.

Maak jouw collega's weerbaar tegen digitale dreigingen met ons security awareness platform

Gratis testaccount

Voordelen van cybersecurity awareness training

 • Verbeterde (informatie)beveiliging:na het volgen van een trainingsprogrammazullen je medewerkers beter in staat zijn om cyberdreigingen te herkennen en te voorkomen.
 • Risicovermindering:door personeel goed op te leiden, wordt het risico op datalekken, beveiligingsinbreuken en mogelijke financiële schade verkleind.
 • Concurrentievoordeel: organisaties die investeren in cybersecurity awareness training worden vaak als betrouwbaarder en veiliger beschouwd, wat kan leiden tot concurrentievoordeel.

Security Awareness Training | Awaretrain (20)

Security Awareness Training | Awaretrain (21)

Voordelen van Awaretrain

 • Bewustwordingstraining voor cybersecurity:ons trainingsprogrammais geschikt voor alle medewerkers en biedt een solide basis in security awareness. Medewerkers leren over de basisprincipes van informatiebeveiliging, het herkennen van potentiële dreigingen en het nemen van preventieve maatregelen.
 • Een divers programma op 1 platform: bij Awaretrain vind je alle trainingscontent over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity, informatiebeveiliging en privacy op één gebruiksvriendelijkplatform. Dat maakt het schaalbaar en makkelijk te gebruiken voor jou en je medewerkers.
 • Selfservice phishingtool:phishing is de grootste digitale dreiging voor organisaties. Met onze selfservice phishingtool houd je medewerkers alert met periodieke phishingsimulaties én maak je jouw organisatie weerbaarder tegen phishingaanvallen.

Wat onze opdrachtgevers zeggen

Woonzorgnet | Een security awareness totaalpakket om alertheid te vergroten

Goede informatiebeveiliging is natuurlijk voor alle organisaties belangrijk, maar voor een GGZ-zorgonderneming, waar veel met gevoelige cliëntgegevens wordt gewerkt, is het cruciaal. “Wij zijn het onze cliënten en medewerkers verplicht om zorgvuldig met informatie om te gaan”, ...

Security Awareness Training | Awaretrain (22)

Lees meer

HORNBACH | Security awareness is geen eenmalige actie

YippiejajaYippieYippieYeah! Een kreet die onlosmakelijk is verbonden met HORNBACH. Deze projectbouwmarkt heeft op het moment van schrijvenvijftien vestigingen in Nederland met ruim 3.500medewerkers en werd in 2020 voor de vijftiende keer uitgeroepen tot Beste Bouwmarkt van Nederland. Als...

Security Awareness Training | Awaretrain (23)

Lees meer

Amnesty International | Inzicht in bewustzijnsniveau en gedrag

Organisaties testen vaak of hun technische oplossingen nog adequaat genoeg zijn. Gelukkig is er ook steeds meer de behoefte om de belangrijkste factor in informatiebeveiliging te testen: de eigen medewerkers. Zo ook bij Amnesty International. Deze promotor van mensenrechten wilde inzicht in het actu...

Security Awareness Training | Awaretrain (24)

Lees meer

UWOON | Maximale betrokkenheid met e-learning

UWOON zet zich in voor een betaalbare en plezierige huisvesting voor ruim 8.600 huishoudens in diverse gemeentes rondom Harderwijk. Ze bieden kwalitatief goede en betaalbare woningen en woondiensten, zodat huurders zich altijd op hun plek voelen in buurt, straat en huis. Voor het creëren van se...

Security Awareness Training | Awaretrain (25)

Lees meer

OCI Nitrogen | Online security awareness training

OCI Nitrogen is in Europa één van de marktleiders in kunstmest. Een organisatie waar goede informatiebeveiliging essentieel is. Na afloop van het online leertraject evalueerden we het traject met René Zonnenberg (Information Manager) en Frans Ortmans (ICT Coördinator en co&...

Security Awareness Training | Awaretrain (26)

Lees meer

Waterbedrijf Groningen | Medewerkers voorbereiden op de AVG

Vaak wordt gedacht dat de AVG vooral een zaak van beleidsmakers, de Information Security Officerof de IT-afdeling is. Niets is minder waar! Alle medewerkers hebben met deze wetgeving te maken. Waterbedrijf Groningen dacht er net zo over. De drinkwaterleverancier wilde alle medewerkers op...

Security Awareness Training | Awaretrain (27)

Lees meer

Leerwerkbedrijf WVS gaat voor security awareness met klassikale trainingen

Sociale Werkvoorziening-bedrijf WVS biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kozen voor een klassikale security awareness trainingen voor ruim 400 medewerkers. Wij spraken onder andere met Rolando Geurts, Hoofd ICT & CISO van WVS, na afloop van de trainingen.Waarom ...

Security Awareness Training | Awaretrain (28)

Lees meer

Novamedia | Security awareness spelshow groot succes

Op de prachtige locatieKasteel Holtmühle in Tegelen streed het internationale management van Novamedia, het bedrijf achter de Goede Doelen Loterijen, tegen elkaar in teamverbandom de Awaretrain-trofee tijdens onze security awareness spelshow .In 3 verschillende spelrondes werden...

Security Awareness Training | Awaretrain (29)

Lees meer

Alle klantcases

Kom in contact met Awaretrain

Wil je meer informatie over onze aanpak of heb je andere vragen? Vul je gegevens in en we nemen doorgaans nog dezelfde dag contact met je op. Je kan ons natuurlijk ook altijd bellen of mailen.

+31 (0)88 018 16 00 info@awaretrain.com

Security Awareness Training | Awaretrain (30)

+31 (0)88 018 16 00

info@awaretrain.com

Ontdek meer

Wat is security awareness?

Security awareness trainingsplatform

Phishing simulatie

Gratis testaccount

Nulmeting

Social engineering

Interactieve sessies

Mobiele app

Whitepapers

Blijf op de hoogte

Certificeringen

© Awaretrain | Alle rechten voorbehouden

Kennisbank

Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Security Awareness Training | Awaretrain (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 6358

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.